Duyên

Goenitz 2002UM, Orochi Shermie 2002UM, Orochi Chris 2002UM, Orochi Yashiro 2002UM +25% ATK

Goenitz 2002UM, Goenitz, Goeniko +25% ATK

Goenitz 2002UM, Choi XIV, Joe +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng 30% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đỡ đòn (ở level 1) của bản thân, 35% tấn công và phòng thủ và 30% sát thương chí mạng cho mỗi võ sĩ thuộc “Bát xà” và tăng thêm 15% xác suất độc chiêu của họ. Bất cứ khi nào vòng đấu của phe ta bắt đầu, có 40% xác suất (đối với mỗi võ sĩ đang bị khống chế, xác suất này tăng 10%) ngay lập tức xua tan trạng thái xấu và hóa đá, đồng thời tăng 25% tấn công của bản thân (lượt tiếp theo của kẻ địch bắt đầu, sẽ vô hiệu tỉ lệ tấn công này). Có thể chống 0-2 sát thương chí mạng (số lượng kẻ địch trên sân càng nhiều, số lần càng nhiều). Khi trúng và tỉ lệ HP dưới 30%, sẽ rời đi chiến trường ngay lập tức, và sẽ trở lại ở lượt tiếp theo, khôi phục 40% máu tối đa và 300 nộ, đồng thời tăng sát thương tuyệt kĩ lên 40% (1 hiệp), đồng thời tăng vĩnh viễn khả năng kháng độc chiêu và tuyệt kĩ lên 15% (có thể cộng dồn 3 lần, kế thừa sau khi hồi sinh). Hiệu ứng này mỗi trận đấu có hiệu lực tối đa 2 lần: có thể hồi sinh 1 lần, sau khi hồi sinh sẽ hồi lại 100% HP và nộ, làm mới số lần “Phong thuẫn”.
Tăng 30% tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đỡ đòn (ở level 1) , 40% tấn công và phòng thủ và 30% sát thương chí mạng cho mỗi võ sĩ thuộc “Bát xà” và tăng thêm 20% xác suất độc chiêu của họ. Bất cứ khi nào vòng đấu của phe ta bắt đầu, có 55% xác suất (đối với mỗi võ sĩ đang bị khống chế, xác suất này tăng 15%) ngay lập tức xoá trạng thái xấu và hóa đá, đồng thời tăng 30% tấn công của bản thân (lượt tiếp theo của kẻ địch bắt đầu, sẽ vô hiệu tỉ lệ tấn công này). Có thể chống 0-2 sát thương (số lượng kẻ địch trên sân càng nhiều, số lần càng nhiều). Khi tỉ lệ HP dưới 40%, sẽ rời đi chiến trường ngay lập tức, và sẽ trở lại ở lượt tiếp theo, khôi phục 50% máu tối đa và 500 nộ, đồng thời tăng sát thương tuyệt kĩ lên 40% (1 hiệp), đồng thời tăng vĩnh viễn khả năng kháng độc chiêu và tuyệt kĩ lên 15% (có thể cộng dồn 3 lần, kế thừa sau khi hồi sinh). Hiệu ứng này mỗi trận đấu có hiệu lực tối đa 2 lần: có thể hồi sinh 1 lần, sau khi hồi sinh sẽ hồi lại 100% HP và nộ, làm mới số lần “Phong thuẫn”. Từ lượt thứ 2 trở đi bản thân gục xuống sẽ kích hoạt “Chuyển hoá công thủ”, đồng thời hồi cho 0-3 võ sĩ có nộ thấp nhất phe ta 800 nộ (số người trên sân càng nhiều, hiệu quả càng lớn). Lưu ý: trong 1 trận đấu chỉ kích hoạt nhiều nhất 1 lần “Chuyển hoá công thủ”.

Tấn công đơn mục tiêu, kích hoạt “Phong thuẫn” cho võ sĩ cùng hàng (tăng 20% tỷ lệ kháng sát thương (có thể cộng dồn với các bổ trợ cùng loại khác). Khi có “Phong thuẫn” người sở hữu sẽ phục hồi 10% giá trị máu tối đa mỗi lần bị đánh, và “Phong thuẫn” sẽ biến mất sau 1-3 đòn đánh. Khi “Phong thuẫn” bị phá hủy, lượng máu được phục hồi sẽ tăng gấp đôi. Khi bắt đầu hiệp tiếp theo, “Phong thuẫn” sẽ bị xóa và người sở hữu sẽ khôi phục 150 nộ. Nếu bản thân nhận buff này thì kháng sát thương và hồi phục của bản thân tăng 50%.
Tấn công đơn thể ;tăng thêm 20% sát thương độc chiêu của bản thân, gây sát thương lan bằng 50% (+10% thêm với 1 võ sĩ Bát Xà , tối đa 100%) tổng sát thương này cho địch cùng hàng , hút 300 nộ của mục tiêu chính. Kích hoạt “phong thuẫn” cho võ sĩ cùng hàng (tăng 20% tỷ lệ kháng sát thương, có thể cộng dồn với các bổ trợ cùng loại khác). Khi có “Phong thuẫn” người sở hữu sẽ phục hồi 10% giá trị máu tối đa mỗi lần bị đánh, và “Phong thuẫn” sẽ biến mất sau 1-4 đòn đánh. Khi “Phong thuẫn” bị phá hủy, lượng máu được phục hồi sẽ tăng gấp đôi. Khi bắt đầu hiệp tiếp theo, “Phong thuẫn” sẽ bị xóa và người sở hữu sẽ khôi phục 150 nộ. Nếu bản thân nhận buff này thì kháng sát thương và hồi phục của bản thân tăng 60%.

Tấn công kẻ có lượng nộ nhiều nhất, tăng bản thân 20% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, 30% tỷ lệ hút máu. Trong 1 lượt, tất cả các đòn tấn công đều bỏ qua 40% chỉ số thủ, có 50% câm lặng và khóa độc chiêu (2 lượt). Gây thêm 50% sát thương dựa vào lượng nộ của mục tiêu. Xóa buff, giảm 20% tỷ lệ đỡ đòn và chí mạng, cả những kẻ xung quanh mục tiêu chính.
Tấn công kẻ địch có nộ cao nhất, tăng 30% tỷ lệ sát thương của bản thân, tỷ lệ kháng sát thương và 45% tỷ lệ hút máu. Trong một hiệp, tất cả các đòn tấn công bỏ qua mục tiêu 70% phòng thủ, hút 200 nộ, 70% xác suất để làm câm lặng tuyệt kĩ và câm lặng độc chiêu (không thể tung ra các độc chiêu) trong 2 hiệp, khi hiệu ứng bị giải trừ, bạn sẽ ngay lập tức hấp thụ 200 nộ từ mục tiêu, cộng thêm 80% sát thương dựa trên nộ hiện tại của mục tiêu. Xóa buff, giảm mục tiêu và kẻ thù xung quanh 30% tỷ lệ đỡ đòn và tỷ lệ chí mạng (bỏ qua miễn khống, không thể bị xóa). Xóa hiệu ứng xấu của 2 võ sĩ phe ta, hồi 200 nộ cho 1 võ sĩ phe ta. Nếu sát thương gây ra bởi chiêu thức này thấp hơn 40% máu tối đa của mục tiêu, ngay lập tức hồi đầy nộ và sát thương của chiêu thức này được tăng lên 50% trong hiệp này, nhưng nó sẽ không xóa trạng thái xấu ở lần nộ này. Hiệu ứng này chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi vòng.
Tấn công kẻ địch có nộ cao nhất, tăng 35% tỷ lệ sát thương, tỷ lệ kháng sát thương và 50% tỷ lệ hút máu. Trong vòng một lượt, tất cả các đòn tấn công tự bỏ qua 90% phòng thủ của mục tiêu, cộng thêm 100% sát thương lên mục tiêu chính dựa trên nộ. Hút 300 nộ của mục tiêu chính, 90% xác suất để làm câm lặng và cấm kĩ (không thể kích hoạt động chiêu). Khi hiệu ứng này bị giải trừ, bản thân ngay lập tức hút 250 nộ từ mục tiêu (hiệu ứng này bỏ qua miễn khống chế, xoá hiệu ứng mục tiêu chính nhận được). Giảm mục tiêu chính và kẻ địch xung quanh của nó 35% đỡ đòn và sức chí mạng chí mạng (bỏ qua miễn khống, không thể bị xoá), xoá trạng thái xấu của ba võ sĩ phe ta, phục hồi 200 nộ cho một võ sĩ chưa đủ nộ. Nhận được 1 lớp “Phong Thuẫn”, nếu lần tuyệt kĩ này là lần đầu tiên ở lượt 1 hoặc hồi sinh, kèm thêm hiệu ứng kháng giảm nộ 1 hiệp, hoặc nếu thiệt hại nhỏ hơn 40% máu tối đa của mục tiêu, nhận được thêm 2 lớp “Phong thuẫn”, nếu có 3 stack, lập tức hồi đầy nộ, và lần tuyệt kĩ tiếp theo sẽ được chuyển sang “Thần Phong Ngọc Đường”. Thần Phong Ngọc Đường” gây thêm 100% sát thương lên mục tiêu chính, giảm sát thương cho kẻ địch lân cận và sát thương lan không gây hồi nộ, kèm các hiệu ứng ở nộ nguyên bản.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3462

Comments

No Comments

Leave a Reply