Duyên

Goddess Athena, Athena, Athena Super Star +25% ATK

Goddess Athena, Miss X, Lily Kane +25% HP

Goddess Athena, Mizuchi +25% HP

Hvk: Thánh kiếm

Nữ trang, siêu năng

Duyên ngầm

Tăng tỷ lệ kháng sát thương, tỷ lệ sát thương, tăng 50% xác suất độc chiêu, kháng tuyệt kĩ, kháng độc chiêu và kháng chí mạng. Sau khi xuất trận hoặc hồi sinh, tăng thêm 40% khả năng kháng độc chiêu và hồi máu trong 2 hiệp, và tăng 30 % kháng sát thương* trong 1 hiệp. Nếu trên sân có nhiều hơn 1 võ sĩ và bản thân ở hàng trước, võ sĩ phe ta sẽ chia sẻ 15% sát thương cho bản thân và bản thân chia sẻ 25% sát thương cho võ sĩ hàng sau. Sát thương chia sẻ giảm 80%, khi sinh mệnh thấp hơn 30% sẽ dừng chia sẻ. Khi chỉ còn bản thân trên sân, tăng 20% kháng sát thương, 40% sát thương tuyệt kĩ và tăng thêm kháng sát thương bằng 40% sát thương bản thân ( có thể cộng dồn với các buff tương tự ). Khi vào sân hoặc khi hiệp đấu của chính mình bắt đầu , tăng 30% tỉ lệ hồi máu nhận được của bản thân, 1 lượt. Khi vào sân hoặc bất cứ khi nào lượt của bản thân bắt đầu, nhận 5 “Chiến ấn” (có thể chứa tối đa 15 phong ấn). Khi nộ của bản thân giảm, sẽ nhận được 1 phong ấn, mỗi khi bản thân bị tấn công, nếu có một võ sĩ tỷ lệ HP thấp hơn 60%, thì dùng 1 “Chiến ấn” để hồi phục HP gấp 10 lần phòng thủ của bản thân cho đồng đội với tỷ lệ HP thấp nhất. Khi bắt đầu lượt của bản thân, các hiệu quả lần lượt được kích hoạt cho đến khi “Phong ấn” trở về 0 hoặc tất cả các hiệu ứng được kích hoạt:
1. Nếu bản thân bị khống chế, tiêu 5 “Chiến ấn”, xóa trạng thái xấu và hóa đá của bản thân.
2. Nếu nộ bản thân chưa đầy, tiêu “Chiến ấn” để hồi phục cho đến khi đầy. Mỗi khi tiêu một phong ấn, hồi phục 100 nộ (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tăng hoặc giảm tốc độ hồi nộ).
Khi bản thân còn dưới 40% HP, lập tức kích hoạt “Lưu thủy – Hồi”: Loại bỏ trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, giải bại huyết bằng 15% giới hạn HP, khôi phục 60% HP, tăng thêm 30% kháng sát thương, miễn nhiễm câm lặng và choáng 1 hiệp, mỗi hiệp giới hạn 1 lần. Khi hiệu ứng “Lưu thủy” đã kích hoạt trong lượt thì sát thương bản thân nhận vào và sát thương kéo dài sẽ không vượt quá 20%HP bản thân. Có thể được hồi sinh một lần , kế thừa toàn bộ nộ của bản thân. Khi được hồi sinh, khôi phục 50% sinh mệnh, hồi toàn bộ “Chiến ấn”, nhận một khiên bằng 50% giới hạn HP của bản thân, khi khiên tồn tại, bản thân miễn nhiễm với toàn bộ các dạng khống, đồng thời tăng vĩnh viễn tỷ lệ sát thương và tỷ lệ tránh sát thương lên 30%.
Tăng công và HP vĩnh viễn, tất cả sát thương đều bỏ qua miễn khống, các đồng minh không thể chọn mục tiêu sẽ không được chia sẻ sát thương và tất cả các hiệu ứng tự hồi phục.

Bão lửa
Tấn công hàng mục tiêu, gây thiêu đốt và chảy máu (gây sát thương bằng 6% HP tối đa, 2 lượt). Tăng 30% tỷ lệ tung Perfect. Giải hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Hấp thụ 15% HP của mục tiêu và 200 nộ. Hồi phục cho võ sĩ có hiêu quả mà bản thân buff “Ban phước” bằng x3 thủ bản thân nhận thêm hồi phục dựa trên số võ sĩ mà bản thân trị liệu được, nhận mảnh “Chiến ấn”.

Sự phẫn nộ của Poseidon
Tấn công hàng mục tiêu, tăng 30% tấn công và phòng thủ, 50% tỷ lệ kháng chí mạng. Gây sát thương bằng 40% HP hiện tại của mục tiêu. Áp dụng “Phá giáp” cho mục tiêu chính (giảm 30% tấn công và sát thương tuyệt kỹ), đồng thời sao chép tất cả “Phá giáp” cho kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên cùng hàng). Ban “Ban phước” cho võ sĩ có chỉ số công cao nhất (trừ những người đã có). Nếu bản thân chưa có “Ban phước”, bản thân sẽ tự nhận buff. Hồi phục tất cả các mục tiêu được “Ban phước” với 6 lần sức phòng thủ của chính họ và kẻ có HP thấp nhất sẽ được hồi máu gấp đôi. Nhận mảnh “Chiến ấn”. Giải hiệu ứng xấu và “Phá giáp” (ưu tiên người bị “Phá giáp”). Khi kích hoạt “Lưu thủy – Hồi” sẽ phản công bằng “Sự phẫn nộ của Poseidon”.
“Ban phước”: Tăng 15% sức tấn công và phòng thủ, kháng sát thương và sát thương (Có thể cộng dồn với các buff tương tự).
“Sự phẫn nộ của Poseidon”: Tấn công đơn mục tiêu giữ lại toàn bộ hiệu ứng trừ sát thương ban đầu. Có 40% tỷ lệ đóng băng (1 lượt).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 182

Comments

No Comments

Leave a Reply