Duyên

Foxy, Angel, Kula +20% ATK

Foxy, Zero, Krizalid +20% ATK

Foxy, Whip, Chang, Billy, Choi +20% HP

Duyên ngầm

Leona, Heidern, K’

Kỹ năng

Tăng đỡ đòn bản thân. Tăng KST tuyệt kỹ cho các võ sĩ Nữ thuộc team NESTS (3 lượt).
Tăng đỡ đòn bản thân. Tăng KST tuyệt kỹ cho các võ sĩ Nữ thuộc team NESTS (3 lượt). Nếu trong đội hình có Kula, Angel hoặc Whip, tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu của bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% đỡ đòn bản thân, giảm 30% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu đó.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% đỡ đòn bản thân, giảm 35% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu đó. Tăng 10% ST tuyệt kỹ cho Angel, 8% chống cự cho Kula, hồi 100 nộ cho Whip.

Tấn công hàng 2 người, giảm 30% tỷ lệ chí mạng, 20% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng sau. Nếu chỉ có 1 mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng và tăng thêm 20% ST.
Tấn công hàng 2 người, giảm 50% tỷ lệ chí mạng, 30% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng sau. Nếu chỉ có 1 mục tiêu, 60% tỷ lệ choáng và tăng thêm 40% ST.
Tấn công hàng 2 người, giảm 70% tỷ lệ chí mạng, 40% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng sau. Nếu chỉ có 1 mục tiêu, 60% tỷ lệ choáng và tăng thêm 40% ST.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 835

Comments

No Comments

Leave a Reply