Duyên
Elisabeth XI, Duolon, Benimaru XIII +25% ATK
Elisabeth XI, Ash, Elisabeth +25% HP
Elisabeth XI, Saiki, Original Saiki +25% HP
nữ trang
Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi vào trận, tăng cho bản thân 20% HP tối đa, buff khiên với độ bền bằng 50% HP tối đa. Tăng 35% công, thủ, kháng chí mạng, 10% kháng sát thương. Nhận thêm 6% siêu kháng sát thương (số lượng người phe ta càng ít tăng càng nhiều, có thể dộng dồn với buff tương tự và tăng tối đa 30%, reset theo số người trên sân). Khi vào trận, tăng cho bản thân 50% kháng sát thương, từ lượt 2 trở đi, mỗi lần kích hoạt khu vực “Quang quốc” sẽ giảm 10% kháng sát thương, hồi 30% HP tối đa, khi bản thân chết hoặc kháng sát thương giảm thành 0 thì hiệu quả sẽ mất. Khi bản thân đang có khiên, sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ, khi bị kẻ địch có dấu “Quang thực” tấn công, sẽ giảm 15% kháng chí mạng của hắn (2 lượt, bỏ qua miễn khống, có thể cộng dồn). Khi bản thân đang có khiên và HP cao hơn 20% sẽ chia 25% sát thương này cho đồng đội xung quanh, đồng thời giảm 40% sát thương chia sẻ nhận vào. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, hồi 50% HP và 500 nộ, buff khiên với độ bền khiên bằng 80% HP tối đa, tăng vĩnh viễn 35% kháng sát thương nộ và tuyệt kĩ. [Hào quang chiến trường ] giảm 20% công toàn địch (lvl 1) và 10% kháng sát thương của toàn bộ địch (bỏ qua miễn khống).
Khi vào trận, tăng cho bản thân 25% HP tối đa, buff khiên với độ bền bằng 100% HP tối đa. Tăng 40% công, thủ, kháng chí mạng, 20% kháng sát thương. Nhận thêm 8% siêu kháng sát thương (số lượng người phe địch càng ít tăng càng nhiều, có thể dộng dồn với buff tương tự và tăng tối đa 40% , reset theo số người trên sân ). Đồng thời kích hoạt khiêu khích ở lượt 1. ( Sau khi khiên bị phá ở lần đầu tiên hoặc hết lượt 1 sẽ mất hiệu quả này). Khi vào trận, tăng cho bản thân 50% kháng sát thương, từ lượt 2 trở đi, mỗi lần kích hoạt khu vực “Quang quốc” sẽ giảm 10% kháng sát thương, hồi 30% HP tối đa, khi bản thân chết hoặc kháng sát thương giảm thành 0 thì hiệu quả sẽ mất. Khi bản thân đang có khiên, sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ, tê liệt và đóng băng. Khi bị kẻ địch có dấu “Quang thực” tấn công, sẽ giảm 15% kháng chí mạng của hắn (2 lượt, bỏ qua miễn khống, có thể cộng dồn). Khi bản thân đang có khiên và HP cao hơn 10% sẽ chia 30% sát thương này cho đồng đội xung quanh , đồng thời giảm 40% sát thương chia sẻ nhận vào. Mỗi lần chia sẻ sát thương , bản thân được hồi 80 nộ. Khi khiên bị phá vỡ lần đầu tiên, giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, hồi 50% HP và 500 nộ, buff khiên với độ bền khiên bằng 50% HP tối đa, tăng vĩnh viễn 40% kháng sát thương nộ và tuyệt kĩ, đồng thời phản kích bằng tuyệt kĩ. Khi nhận sát thương chí tử, bản thân sẽ không chết mà giải trạng thái khống chế kể cả hóa đá, hồi 80% HP và 500 nộ đồng thời nhận 1 khiên bằng 100% HP. [Hào quang chiến trường] giảm 20% công toàn địch (lvl 1) và 10% kháng sát thương (bỏ qua miễn khống).

Tấn công một hàng ngang (ưu tiên mục tiêu đang bị “Quang thực” làm mục tiêu chính), hút 200 nộ của mục tiêu chính. Nếu mục tiêu đang bị 1 bậc “Quang thực” sẽ reset số lượt duy trì, đồng thời gây thêm 1 bậc nữa. Nếu mục tiêu đang bị 2 bậc “Quang thực” sẽ kích nổ 1 bậc (reset số lượt duy trì của 1 bậc còn lại). Gây sát thương thêm bằng 15% HP tối đa lan ra những mục tiêu đứng xung quanh mục tiêu chính, gây 1 bậc “Quang thực” lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên đứng xung quanh (nếu đang bị dính “Quang thực” sẽ reset số lượt duy trì). Nếu đang kích hoạt khu vực “Quang quốc” và mục tiêu chính đang bị dính “Quang thực”, sẽ buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 40% HP tối đa (nếu đang có khiên sẽ hồi 50% độ bền khiên).
Tấn công một hàng ngang (ưu tiên mục tiêu đang bị “Quang thực” làm mục tiêu chính), hút 250 nộ của mục tiêu chính. Nếu mục tiêu đang bị 1 bậc “Quang thực” sẽ reset số lượt duy trì, đồng thời gây thêm 1 bậc nữa. Nếu mục tiêu đang bị 2 bậc “Quang thực” sẽ kích nổ 1 bậc (reset số lượt duy trì của 1 bậc còn lại). Gây sát thương thêm bằng 20% HP tối đa lan ra những mục tiêu đứng xung quanh mục tiêu chính, gây 1 bậc “Quang thực” lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên đứng xung quanh (nếu đang bị dính “Quang thực” sẽ reset số lượt duy trì). Khi khiên bị phá vỡ lần đầu tiên , 5% lượng máu tối đa sẽ được phục hồi, và trạng thái xấu sẽ được xóa. Nếu đang kích hoạt khu vực “Quang quốc” và mục tiêu chính đang bị dính “Quang thực”, sẽ buff khiên cho bản thân với độ bền khiên bằng 60% HP tối đa (nếu đang có khiên sẽ hồi 80% độ bền khiên). Mỗi lần sát thương được chia sẻ, máu của võ sĩ có tỷ lệ HP thấp nhất được phục hồi bằng 80% sát thương được chia sẻ. (Một phần hiệu ứng của kỹ năng này sẽ chỉ có hiệu lực khi mở môn).

Tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên hàng sau. Tăng cho bản thân 20% sát thương, kháng sát thương, 30% kháng chí mạng trong 2 lượt. Gây hiệu ứng “Quang thực” lên mục tiêu chính và những địch đứng xung quanh (giảm 15% kháng sát thương, 30% thủ, 40% tỷ lệ đỡ đòn, 2 lượt, bỏ qua miễn khống, cộng dồn tối đa 2 bậc, mỗi lần giải chỉ có thể giải 1 bậc). Nếu mục tiêu chính đang dính 2 bậc “Quang thực” sẽ gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa và 30% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh (không gây hồi nộ địch). Khi bị mục tiêu đang dính “Quang thực” tấn công, sẽ gây sát thương bằng 5% HP của kẻ địch (hiệu ứng này gây tối đa bằng 95% HP hiện tại của đối phương).
Tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên hàng sau. Tăng cho bản thân 30% sát thương, kháng sát thương, 40% kháng chí mạng trong 2 lượt. Gây hiệu ứng “Quang thực” lên mục tiêu chính và những địch đứng xung quanh (giảm 15% kháng sát thương, 30% thủ, 40% tỷ lệ đỡ đòn, 2 lượt, bỏ qua miễn khống, cộng dồn tối đa 2 bậc, mỗi lần giải chỉ có thể giải 1 bậc). Nếu mục tiêu chính đang dính “Quang thực” sẽ gây thêm sát thương bằng HP tối đa (12% HP tối đa mỗi 1 bậc “Quang thực”)40% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh (không gây hồi nộ địch). Khi bị mục tiêu đang dính “Quang thực” tấn công, sẽ hút 10% HP còn lại của đối phương (tối đa là 95% máu hiện tại của mục tiêu và bỏ qua khiên). Kích hoạt khu vực “Quang quốc” (tăng 30% tỉ lệ chống chí mạng và miễn khống cho toàn thể phe ta , có thể cộng dồn với các loại buff khác , duy trì 2 lượt ). Lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Hồi ngẫu nhiên 200 nộ cho võ sĩ chưa đầy nộ phe ta, bản thân miễn nhiễm với các loại sát thương kéo dài.
Tấn công một mục tiêu ngẫu nhiên hàng sau. Tăng cho bản thân 35% sát thương, kháng sát thương, 50% kháng chí mạng trong 2 lượt. Gây hiệu ứng “Quang thực” lên mục tiêu chính và những địch đứng xung quanh (giảm 15% kháng sát thương, 30% thủ, 40% tỷ lệ đỡ đòn, 2 lượt, bỏ qua miễn khống, cộng dồn tối đa 2 bậc, mỗi lần giải chỉ có thể giải 1 bậc). Nếu mục tiêu chính đang dính “Quang thực” sẽ gây thêm sát thương bằng HP tối đa (15% HP tối đa mỗi 1 bậc “Quang thực”)45% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh (không gây hồi nộ địch). Khi bị mục tiêu đang dính “Quang thực” tấn công, sẽ hút 12% HP còn lại của đối phương (tối đa là 95% máu hiện tại của mục tiêu và bỏ qua khiên). Lượt sau chắc chắn tung độc chiêu. Nếu Elisabeth không có ở viện trợ hay trên sân, sẽ tạo 1 khiên cho đồng đội bằng 15% HP tối đa của bản thân (ưu tiên cho võ sĩ chưa có khiên). Khi khiên của bản thân bị phá hủy, lập tức phản kích bằng tuyệt kĩ và sẽ được kích hoạt 1 lần mỗi lượt. Phản kích sẽ ưu tiên kẻ địch có % Tấn công cao nhất, bỏ qua khiêu khích (tăng cho bản thân 30% công và sát thương, không thể giải trừ đồng thời hồi thêm 200 nộ). Kích hoạt khu vực “Quang quốc” (tăng 30% tỉ lệ chống chí mạng và miễn khống cho toàn thể phe ta, có thể cộng dồn với các loại buff khác, duy trì 2 lượt). Lượt này chắc chắn tung độc chiêu. Hồi ngẫu nhiên 200 nộ cho võ sĩ chưa đầy nộ phe ta, bản thân miễn nhiễm với các loại sát thương kéo dài và giảm nộ. (chỉ 1 hiệu quả môi trường có thể kích hoạt).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2728

Comments (1)

  • Pink Pig
    30/03/2022 at 6:02 Chiều Reply
    https://www.facebook.com/groups/663548934101994

Leave a Reply