Duyên

Kyo, Daimon, Benimaru +20% ATK
Yuri, Daimon, Robert, Benimaru, Billy +20% HP
Daimon, Joe, Kim +20% HP

Duyên ngầm

kỹ năng

Tăng thủ bản thân.
Tăng thủ bản thân. Trong sân có 4 loại hồn lực khác nhau, tăng bản thân 25% thủ và 15% tỷ lệ khống chế (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, có 14% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, có 16% tỷ lệ choáng. Nếu chỉ có 1 kẻ địch, tỷ lệ choáng tăng lên 60%.

Tấn công đơn mục tiêu, mục tiêu xung quanh nhận 40% sát thương, có 32% tỷ lệ choáng mục tiêu chính.
Tấn công đơn mục tiêu, mục tiêu xung quanh nhận 45% sát thương, có 40% tỷ lệ choáng mục tiêu chính. Tăng 20% sát thương tuyệt kỹ, nếu mục tiêu bị choáng.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 635

Comments

No Comments

Leave a Reply