Duyên

Chris, Yashiro, Shermie +20% ATK

Chris, Orochi Chris, Orochi +20% ATK

Chris, Shingo, Kensou +20% ATK

Duyên ngầm

Kensou, Chris Hỏa, Heavy D

Kỹ năng

Có khả năng hồi sinh thành Chris Hỏa, giữ nguyên nộ trước khi bị hạ gục.
Có khả năng hồi sinh thành Chris Hỏa, giữ nguyên nộ trước khi bị hạ gục. Tăng 5% lực chí mạng cho hàng sau phe ta.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% kháng chí mạng, 80% khả năng hồi phục.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% kháng chí mạng, 80% khả năng hồi phục. Tăng 30% tỷ lệ tung độc chiêu ở lượt sau.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 15% kháng chí mạng và 80% khả năng hồi phục của hàng 3 người mục tiêu đang đứng (2 lượt). tăng 80% ST lên Chris Hỏa.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 15% kháng chí mạng và 80% khả năng hồi phục của hàng 3 người mục tiêu đang đứng (2 lượt). tăng 80% ST lên Chris Hỏa (không có thay đổi gì).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% kháng chí mạng và 90% khả năng hồi phục của hàng 3 người mục tiêu đang đứng (2 lượt). tăng 80% ST lên Chris Hỏa. Trong đội hình cứ có 1 võ sĩ thuộc “Bát Xà” sẽ tăng 7% ST cho bản thân (Tối đa 21%).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 826

Comments

No Comments

Leave a Reply