Duyên

Catty Leona, Yuri, Momoko +25% ATK

Catty Leona, Ralf, Clark, Whip +25% ATK

Catty Leona, Leona, Leona dị +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng HP, ATK bản thân và đồng minh xung quanh. Có 60% tỷ lệ “Mê hoặc” mục tiêu 1 lượt khi tấn công (hút 10% CHST của mục tiêu trong 2 lượt, nếu mục tiêu miễn nhiễm hiệu ứng không thể bị “Mê hoặc” thì vẫn bị hút CHST). Nếu HP bản thân thấp hơn 40%, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, lập tức hồi 60% HP, tăng 20% KST và KST tuyệt kỹ (2 lượt), kích hoạt tối đa 9 lần trong 1 trận. Khi bắt đầu trận đấu, nhận thêm hiệu ứng dựa vào hồn lực của các võ sĩ đứng xung quanh. Nếu xung quanh Catty Leona sở hữu 3/4 loại hồn lực khác nhau (gấu, rắn, hổ, rùa), nhận ấn “Ấn sáng thế” – Miễn nhiễm khống chế (trừ hóa đá). Xung quanh có 2 rùa, nhận “Quy Ấn” tăng 30% KST. Xung quanh có 3 rùa, nhận “Đại Quy Ấn”, tăng thêm 15% KST cho 2 đồng minh ngẫu nhiên (2 lượt). Xung quanh có 2 rắn, nhận “Xà Ấn”, tăng 30% tỷ lệ hút máu. Xung quanh có 3 rắn, nhận “Đại Xà Ấn”, mỗi lượt hấp thụ 12% HP từ kẻ thù có lượng máu cao nhất. Xung quanh có 2 gấu, nhận “Hùng Ấn”, tăng 40% KST tuyệt kỹ. Xung quanh có 3 gấu, nhận “Đại Hùng Ấn”, tăng 15% KST tuyệt kỹ cho đồng minh xung quanh. Xung quanh có 2 hổ, nhận “Hổ Ấn”, tăng 40% kháng chí mạng. Xung quanh có 3 hổ, nhận “Đại Hổ Ấn”, giảm 20% tỷ lệ chí mạng của 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch (2 lượt).
Tăng HP, ATK bản thân và đồng minh xung quanh. Có 80% tỷ lệ “Mê hoặc” mục tiêu 1 lượt khi tấn công (hút 15% CHST của mục tiêu trong 2 lượt, nếu mục tiêu miễn nhiễm hiệu ứng không thể bị “Mê hoặc” thì vẫn bị hút CHST). Nếu HP bản thân thấp hơn 40%, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, lập tức hồi 60% HP, tăng 20% KST và KST tuyệt kỹ (2 lượt), kích hoạt tối đa 9 lần trong 1 trận. Khi bắt đầu trận đấu, nhận thêm hiệu ứng dựa vào hồn lực của các võ sĩ đứng xung quanh. Nếu xung quanh Catty Leona sở hữu 3/4 loại hồn lực khác nhau (gấu, rắn, hổ, rùa), nhận ấn “Ấn sáng thế” – Miễn nhiễm khống chế (trừ hóa đá), nhận thêm hiệu quả của hồn lực còn thiếu. Xung quanh có 2 rùa, nhận “Quy Ấn” tăng 30% KST bản thân, tăng 15% KST cho 2 đồng minh ngẫu nhiên. Xung quanh có 3 rùa, nhận “Đại Quy Ấn”, nhận hiệu quả của “Quy Ấn” và bản thân nhận thêm hiệu quả hồn rùa. Xung quanh có 2 rắn, nhận “Xà Ấn”, tăng 30% tỷ lệ hút máu, mỗi lượt hấp thụ 12% HP từ kẻ thù có lượng máu cao nhất. Xung quanh có 3 rắn, nhận “Đại Xà Ấn”, nhận hiệu quả của “Xà Ấn” và bản thân nhận thêm hiệu quả hồn rắn. Xung quanh có 2 gấu, nhận “Hùng Ấn”, tăng 40% KST tuyệt kỹ, tăng 15% KST tuyệt kỹ cho đồng minh xung quanh. Xung quanh có 3 gấu, nhận “Đại Hùng Ấn”, nhận hiệu quả của “Hùng Ấn” và bản thân nhận thêm hiệu quả hồn gấu. Xung quanh có 2 hổ, nhận “Hổ Ấn”, tăng 40% kháng chí mạng, giảm 20% tỷ lệ chí mạng của 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch (2 lượt). Xung quanh có 3 hổ, nhận “Đại Hổ Ấn”, nhận hiệu quả của “Hổ Ấn” và bản thân nhận thêm hiêu quả hồn hổ.

Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 10% HP mỗi lượt, giảm 70% khả năng hồi phục, không hồi nộ, 2 lượt). Hấp thụ 10% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu và những kẻ đứng xung quanh hắn (tối đa 35%). Khi có “Ấn sáng thế”, tăng ST bằng 10% HP mục tiêu. Khi có “Quy Ấn”, hồi 10% HP bản thân, khi có “Đại Quy Ấn”, tăng thêm 5% lượng HP hồi phục đó. Khi có “Xà ấn”, tăng thêm 50% ST, khi có “Đại Xà Ấn”, hồi thêm 100 nộ. Khi có “Hùng Ấn”, giảm 200 nộ mục tiêu, khi có “Đại Hùng Ấn”, cướp hiệu ứng có lợi của mục tiêu. Khi có “Hổ Ấn”, giải hiệu ứng bất lợi cho 1 đồng minh bất kỳ. Khi có “Đại Hổ Ấn”, hồi cho đồng minh đó 8% HP.
Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 10% HP mỗi lượt, giảm 70% khả năng hồi phục, không hồi nộ, 2 lượt). Hấp thụ 15% tỷ lệ tung độc chiêu của mục tiêu và những kẻ đứng xung quanh hắn (tối đa 50%). Khi có “Ấn sáng thế”, tăng ST bằng 10% HP mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự. Khi có “Quy Ấn” hoặc “Đại Quy Ấn”, hồi 15% HP bản thân. Khi có “Xà ấn” hoặc “Đại Xà Ấn”, tăng thêm 50% ST, hồi thêm 100 nộ. Khi có “Hùng Ấn” hoặc “Đại Hùng Ấn”, giảm 200 nộ mục tiêu, cướp hiệu ứng có lợi của mục tiêu. Khi có “Hổ Ấn” hoặc “Đại Hổ Ấn”, giải hiệu ứng bất lợi cho 1 đồng minh bất kỳ, hồi cho đồng minh đó 8% HP.

Tấn công đơn mục tiêu, 30% ST lan, gây hiệu ứng chảy máu (giảm 10% HP mỗi lượt, giảm 70% khả năng hồi phục của mục tiêu, không hồi nộ, 2 lượt). Giảm 70% tốc độ hồi nộ của mục tiêu trong 1 lượt. Nếu mục tiêu bị hạ gục, hiệu ứng “Chảy máu” sẽ lan sang các mục tiêu xung quanh (giảm 8% HP mỗi lượt, giảm 50% khả năng hồi phục, không hồi nộ, 2 lượt). Khi có “Ấn sáng thế”, tăng 40% ST, hồi 100 nộ cho toàn đội. Khi có “Quy Ấn”, hồi 20% HP bản thân, khi có “Đại Quy Ấn”, hồi 15% HP cho đồng minh thấp máu nhất. Khi có “Xà Ấn”, giảm 20% tỷ lệ tung độc chiêu và ST độc chiêu của mục tiêu, khi có “Đại Xà Ấn”, giảm 10% tỷ lệ tung độc chiêu và ST độc chiêu của toàn bộ địch. Khi có “Hùng Ấn”, giảm 30% ST tuyệt kỹ của mục tiêu và những kẻ xung quanh, khi có “Đại Hùng Ấn”, tăng 15% ST tuyệt kỹ và 30% KST tuyệt kỹ trong 2 lượt. Khi có “Hổ Ấn”, tăng 45% ST lên mục tiêu, khi có “Đại Hổ Ấn”, tăng 15% ST và KST.
UPDATING….
UPDATING….

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4995

Comments (8)

 • Khoa
  01/06/2020 at 12:03 Chiều Reply
  Bản thân Leona mèo là hồn rắn thì xung có 2 rắn có kích hoạt đc đại xà ấn ko vậy ad
  • 02/06/2020 at 11:07 Sáng Reply
   ko bạn nhé. chỉ tính võ sĩ xung quanh thôi.
 • Danh
  16/06/2020 at 12:01 Sáng Reply
  Trong nhị môn, Ấn sáng thế của leona mèo ghi nhận hiệu quả của hồn lực còn lại nghĩa là gì vậy bạn, mình k hiểu lắm
 • Rin
  18/06/2020 at 8:55 Sáng Reply
  Nội tại Leo meo có cộng dồn với kyo flame kh ad nhỉ
 • Ice
  30/06/2020 at 9:47 Chiều Reply
  Nếu xung quanh em có : 1 rùa , 2 rắn , 2 hổ thì sẽ tính ntn vậy anh
  • Nhật
   11/08/2020 at 1:16 Chiều Reply
   nghĩ làm sao mà xung quanh làm gì lắm hồn thế, xung quanh nó tối đa 3 người là 3 hồn thôi
 • Nguyễn Văn Thà
  26/07/2020 at 9:39 Chiều Reply
  Bạn cập nhật smax Leona mèo giùm mình với. Xem có đáng để đầu tư ko
 • Nguyễn Văn Thà
  26/07/2020 at 9:40 Chiều Reply
  Bạn cập nhật smax Leona mèo giùm mình với. Xem có đáng để đầu tư ko mình cảm ơn

Leave a Reply