LỊCH SỰ KIỆN 13/5 – 23/5 (NEW)

Shop bí ẩn + Đổi hồn hiệu hồn sách + Bán nguyên liệu tăng đẳng + Đua rương giới hạn <Igniz 2002UM> (13-16/5) Máy kéo <Mèo> (13-18/5) Nạp Kc (13-20/5) Đăng nhập nhận quà (16-21/5) Quay hồn lực 5 + Tách Rune&Hot Rune + Bán skin <Igniz 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Igniz 2002UM> […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 29/4 – 12/5

Nạp Kc + Hồn hạp kép <Overlord Geese & Orochi Shermie 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Overlord Geese & Orochi Shermie 2002UM> + Tiêu Kc (29-2/5) Khởi động sinh nhật + Nạp Kc (29-6/5) Bán skin <Overlord Geese> (29-30/4) Bán skin <Orochi Shermie 2002UM> (30-1/5) Quay Lõi NESTS + Ghép tranh + Quay hồn […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 15/4 – 28/4

Quay chip + Quay Tinh tú (15-17/4) Bán skin <Goenitz 2002UM> (15-16/4) Bán gói quà giới hạn + Bán gói quà nâng đẳng <Đả, Kĩ, Vệ> + Quay hồn vũ khí <Goenitz 2002UM & Verse> (15-18/4) Tiêu Kc (15-20/4) Bán skin <Verse> (16-17/4) Đăng nhập nhận quà (17-22/4) Nhiệm vụ Lễ Phục Sinh + Shop […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 1/4 – 14/4

Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (1-2/4) Bán gói quà giới hạn + Gói quà nâng đẳng + Quay hồn vũ khí <Orochi Yashiro 2002UM & Orochi Chris 2002UM> + Quay Chip + Quay Tinh tú + Nạp Kc (1-4/4) Nạp Kc (1-8/4) Bán skin <Orochi Chris 2002UM> (2-3/4) Đăng nhập nhận quà (4-9/4) Ghép tranh […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 17/3 – 31/3

Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (18-20/3) Bán gói quà giới han + Quay hồn vũ khí <Orochi Yashiro 2002UM & Overlord Geese> + Quay Chip + Quay Tinh tú (18-21/3) Bán skin <Overlord Geese> (20-21/3) Đăng nhập nhận quà (21-26/3) Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Death Vice & Ralf XIII> + Bán hồn […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 4/3 – 16/3

Giảm giá skin + Quay Chip + Quay tinh tú + Vui cùng hội quán + VQMM + Tiêu Kc + Nạp Kc (4-7/3) Bán skin <Orochi Chris 2002UM> (5-6/3) Bán skin <Orochi Shermie 2002UM> (6-7/3) Đăng nhập nhận quà (7-12/3) Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Superstar Athena & Oswald> + Quay Lõi […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 18/2 – 3/3

Quay chip + Quay hồn hạp <Verse & Overlord Geese> + Quay hồn vũ khí <Verse & Overlord Geese> + Tiêu Kc + Đập trứng Kc (18-21/2) Bán skin Verse (18-20/2) Bán skin Overlord Geese (20-22/2) Đăng nhập nhận quà (21-26/2) Ghép tranh + Quay hồn viện trợ <Death Vice & Shion & Ralf XIII> […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 26/1 – 14/2

Bán gói quà giới hạn (26-28/1) Quay Chip + Vui cùng hội quán + VQMM (28-1/2) Tiêu Kc (28-4/2) Săn bản sao (29-30/1) Săn bản sao Elizabeth (30-31/1) Đăng nhập nhận quà (31-7/2) Quay Lõi NESTS + Bán Skin + Ghép tranh + Bán hvk + Shop giới hạn + Quay bi + Nạp Kc […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 14/1 – 27/1

Quay Chip + Bán gói quà giới hạn <Orochi Shermie 2002UM & Verse> + Gói quà nâng cấp <Orochi Shermie & Verse> + Quay hvk <Orochi Shermie 2002UM & Verse> + Đập trứng Kc (14-17/1) Bán skin Orochi Shermie 2002UM (14-16/1) Săn bản sao Flame Kyo (15-16/1) Săn bản sao Saiki (16-17/1) Bán skin Verse […]

Read More

LỊCH SỰ KIỆN 31/12 – 13/1

Bán skin Billy XIV (31-2/1) Quay hồn hạp Billy XIV & Overlord Geese + Quay hvk Billy XIV & Overlord Geese + Tiêu kc (31-3/1) Bán skin Overlord Geese (3-8/1) Ghép tranh (3-7/1) Quay hồn viện trợ + Quay Lõi NESTS + Tiêu kc + Nạp kc (3-7/1) Shop mèo bí ẩn (7-10/1) Đua rương […]

Read More