LỊCH SỰ KIỆN (NEW)

Shop giáng sinh (23-27/12) Nhiệm vụ võ sĩ (23-30/12) Shop mèo giới hạn (23-26/12) Đua rương giới han <Iori XIV> + Mèo + Nạp kc + Nạp thẻ giáng sinh (23-26/12) Quay hồn lực 5, tách Rune, hot Rune, bán skin <Iori XIV> , hvk <Iori XIV>, tiêu kc, nạp kc (26-30/12) Vui cùng hội […]

Read More