Duyên

Heavy D, Lucky, Brian +20% ATK
Daimon, Krauser, Brian +20% HP
Chizuru, Robert, Brian +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng thủ bản thân, nếu có bộ 3 ngôi sao (Brian, Lucky, Heacy D) trong trận, tăng bản thân 25% thủ (2 lượt).
Tăng thủ bản thân. Trong trận có bộ 3 ngôi sao (Brian, Lucky, Heavy D), tăng bản thân 25% thủ (2 lượt). Tăng bộ 3 ngôi sao 30% tốc độ hồi nộ và 10% kháng sát thương (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, hồi 10% HP bản thân. Nếu co Heavy D trong sân, tăng 10% sát thương (2 lượt), nếu có Lucky trong sân tăng 10% kháng sát thương (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, hồi 10% HP bản thân. Nếu co Heavy D trong sân, tăng 20% sát thương (2 lượt), nếu có Lucky trong sân tăng 20% kháng sát thương (2 lượt).

Tấn công hàng ngang, tăng bản thân 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt), tăng 60% sát thương khi đánh lên võ sĩ đả. Nếu tổng số võ sĩ đả trên sân lớn hơn hoặc bằng 5, tăng bản thân 15% kháng sát thương (2 lượt).
Tấn công hàng ngang, tăng bản thân 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt), tăng 60% sát thương khi đánh lên võ sĩ đả. Nếu tổng số võ sĩ đả trên sân lớn hơn hoặc bằng 5, tăng bản thân 20% kháng sát thương (2 lượt).
Tấn công hàng ngang, tăng bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt), tăng 60% sát thương khi đánh lên võ sĩ đả. Nếu tổng số võ sĩ đả trên sân lớn hơn hoặc bằng 4, tăng bản thân 20% kháng sát thương (2 lượt)

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 430

Comments

No Comments

Leave a Reply