Duyên

Athena 2002 UM, Crazy Iori, Kyo NESTS +25% ATK

Athena 2002 UM, Kula, Athena +25% ATK

Athena 2002 UM, Kensou, Chin +25% HP

Duyên ngầm

Kensou, Kula, Momoko

Kỹ năng

Tăng KST tuyệt kỹ bản thân. Mỗi võ sĩ nữ trong đội hình sẽ tăng cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta 5% KST và 3% đỡ đòn (Nếu cả 6 võ sĩ đều là nữ, tỷ lệ đỡ đòn tăng 38%) 2 lượt.
Tăng KST tuyệt kỹ bản thân. Mỗi võ sĩ nữ trong đội hình sẽ tăng cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta 5% KST và 3% đỡ đòn (Nếu cả 6 võ sĩ đều là nữ, tỷ lệ đỡ đòn tăng 38%) tăng thêm 20% ST cho toàn bộ võ sĩ nữ, 2 lượt. Nếu phe ta có ít nhất 4 võ sĩ nữ, giảm 20% KST võ sĩ nam phe địch.

Tấn công đơn mục tiêu, xóa toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu. Nếu mục tiêu đang chịu hiệu ứng khống chế, ST tăng thêm 60%.
Tấn công đơn mục tiêu, xóa toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu. Nếu mục tiêu đang chịu hiệu ứng khống chế, ST tăng thêm 70%. Nếu mục tiêu là nữ, có 60% tỷ lệ câm lặng 2 lượt. Nếu mục tiêu là nam, giảm 200 nộ.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của hàng ngang mục tiêu đang đứng, tăng 20% ATK cho võ sĩ nữ phe ta. Tăng hiệu ứng “Yêu thần tượng” cho hàng trước phe ta (khi bị tấn công sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để hồi 6% HP, khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để tăng 8% ST, hồi 80 nộ cho Athena).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của hàng ngang mục tiêu đang đứng, tăng 20% ATK cho võ sĩ nữ phe ta. Tăng hiệu ứng “Yêu thần tượng” cho toàn thể phe ta (khi bị tấn công sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để hồi 10% HP, khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để tăng 16% ST, hồi 150 nộ cho Athena).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của hàng ngang mục tiêu đang đứng, tăng 25% ATK cho võ sĩ nữ phe ta. Tăng hiệu ứng “Yêu thần tượng” cho toàn thể phe ta (khi bị tấn công sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để hồi 15% HP và giảm 200 nộ kẻ tấn công, khi sử dụng tuyệt kỹ sẽ tiêu hao “Yêu thần tượng” để tăng 20% ST, hồi 200 nộ cho Athena). Bắt đầu mỗi lượt, võ sĩ nào vẫn còn hiệu ứng “Yêu thần tượng” sẽ hồi 20% HP đã mất.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2916

Comments (1)

  • an
    13/10/2020 at 6:40 Chiều Reply
    cho hỏi nội tại tăng công nữ của sermie và athena 2002 um có cộng dồn ko và nội tại KST của anthena 2002 um có cộng dồn vs SS athena ko

Leave a Reply