Duyên

Asuka, Homura, Hikage +25% ATK

Asuka, Nakoruru, Ukyo, Haohmaru +25% ATK

Asuka, Hotaru, Kula XIV, Athena XIII +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng võ sĩ Senran Kagura phe ta sát thương tuyệt kĩ, bản thân tăng thêm 20%; tăng bản thân 40% tỉ lệ cường hóa sát thương, tỉ lệ kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kĩ, tỉ lệ chí mạng; vào trận nhận 33% tỉ lệ né đòn (tỉ lệ này lượt đầu tiên gấp 3 lần, sau khi né đòn 5 lần thì hiệu ứng gấp bội này biến mất). Trong chiến đấu mỗi 1 lần né đòn kẻ địch tấn công thì bản thân hồi 20% HP đã mất và 100 nộ đồng thời nhận 2 tầng “Nạp năng song đao” (tối đa 20 tầng), mỗi có 1 tầng hiệu quả này tăng bản thân 2% công và 1% siêu cường hóa sát thương cùng với 2% kháng sát thương tuyệt kĩ và kháng sát thương độc chiêu; khi bắt đầu lượt phe ta, nếu “Nạp năng song đao” của bản thân tích lũy đạt 20 tầng, thi triển Mệnh khu (vĩnh viễn mất tất cả thủ, công bản thân tăng 100%, đồng thời vĩnh viễn tăng bản thân 33% tỉ lệ né đòn và 60% tỉ lệ miễn khống). Tất cả sát thương bản thân tấn công sẽ không bị hiệu quả thoát lực ảnh hưởng; mỗi lần khi bắt đầu lượt địch ta, hồi bản thân HP đã mất (30% + 7% x số võ sĩ Senran Kagura phe ta). Khi nhận sát thương chí tử sẽ không tử vong, hóa giải hiệu quả xấu và hóa đá bản thân, hồi bản thân 75% HP tối đa và 600 nộ, tăng bản thân 66% tỉ lệ né đòn (chỉ hiệu quả này có thể cộng dồn hiệu quả cùng loại), trị số này mỗi lần né đòn giảm 22%, tối đa duy trì 2 lượt, hiệu quả này có thể kích hoạt 2 lần.
Tăng võ sĩ Senran Kagura phe ta sát thương tuyệt kĩ, bản thân tăng thêm 20%; tăng bản thân 45% tỉ lệ cường hóa sát thương, tỉ lệ kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kĩ, tỉ lệ chí mạng; vào trận nhận 33% tỉ lệ né đòn (tỉ lệ này lượt đầu tiên gấp 3 lần, sau khi né đòn 6 lần thì hiệu ứng gấp bội này biến mất), và phe ta mỗi 1 võ sĩ Senran Kagura hồi bản thân 200 nộ; lượt đầu tiên vào trận chắc chắn phát động độc chiêu, miễn dịch khống chế. Trong chiến đấu mỗi 1 lần né đòn kẻ địch tấn công thì bản thân hồi 25% HP đã mất và 150 nộ đồng thời nhận 2 tầng “Nạp năng song đao” (tối đa 20 tầng), mỗi có 1 tầng hiệu quả này tăng bản thân 4% công và 1% siêu cường hóa sát thương cùng với 3% kháng sát thương tuyệt kĩ, kháng sát thương độc chiêu và tỉ lệ độc chiêu. Khi bắt đầu lượt phe ta, nếu “Nạp năng song đao” của bản thân tích lũy đạt 10 tầng, thi triển Mệnh khu (vĩnh viễn mất tất cả thủ, công bản thân tăng 100%, hồi 500 nộ, đồng thời vĩnh viễn tăng bản thân 33% tỉ lệ né đòn và 70% tỉ lệ miễn khống, 15% tốc độ hồi nộ, vĩnh viễn miễn dịch giảm nộ). Tất cả sát thương bản thân tấn công sẽ không bị hiệu quả thoát lực ảnh hưởng; mỗi lần khi bắt đầu lượt địch ta, hồi bản thân HP đã mất (40% + 10% x số võ sĩ Senran Kagura phe ta). Khi nhận sát thương chí tử sẽ không tử vong, hóa giải hiệu quả xấu và hóa đá bản thân, hồi bản thân 75% HP tối đa và 600 nộ, tăng bản thân 66% tỉ lệ né đòn (chỉ hiệu quả này có thể cộng dồn hiệu quả cùng loại), trị số này mỗi lần né đòn giảm 22%, tối đa duy trì 2 lượt, hiệu quả này có thể kích hoạt 3 lần.

Tấn công một địch và gây 100% sát thương lan tỏa lên mục tiêu đứng sau, ngoài ra gây 100% sát thương thêm lên 1 người ngẫu nhiên; gây sát thương lên mục tiêu bằng 15% HP tối đa của hắn, hồi bản thân 20% HP và 300 nộ. Nhận 1 tầng “Nạp năng song đao”, nếu số tầng đã đầy thì chuyển thành tăng bản thân 10% siêu kháng sát thương (2 lượt, không thể hóa giải).
Tấn công một địch và gây 100% sát thương lan tỏa lên mục tiêu đứng sau, ngoài ra gây 100% sát thương thêm lên 1 người ngẫu nhiên; gây sát thương lên mục tiêu bằng 20% HP tối đa của hắn, hồi bản thân 30% HP và 400 nộ; tấn công vào kẻ địch có “vết thương gươm đeo” thì hắn chịu thêm 30% sát thương, và giảm hắn 300 nộ. Nhận 1 tầng “Nạp năng song đao”, nếu số tầng đã đầy thì chuyển thành tăng bản thân 15% siêu kháng sát thương (2 lượt, không thể hóa giải), sau khi tấn công hồi bản thân 20% HP đã mất.

Tấn công toàn thể kẻ địch, mục tiêu đánh trúng càng ít sát thương càng cao, cao nhất tăng 150%; tăng bản thân 20% công thủ, 30% tỉ lệ chặn đỡ đòn (2 lượt); nhận 3 tầng “Nạp năng song đao”; mỗi 1 tầng “Nạp năng song đao” tăng thêm lần tấn công này 3% tỉ lệ chí mạng, gây sát thương thêm lên ngẫu nhiên 3 người phe địch bằng số tầng “Nạp năng song đao” bản thân x 10% công bản thân. Sau lần tấn công này nếu HP bản thân không đủ 20% thì tăng bản thân 20% tỉ lệ né đòn (1 lượt, không thể hóa giải, yêu cầu mở khóa Nội tại); gây hiệu quả “vết thương gươm đeo” (1 lượt, mỗi lượt gây sát thương chảy máu bằng <100% + tỉ lệ né đòn> công bản thân, không hồi nộ). Bại huyết võ sĩ Đả nam đánh trúng bằng 25% sát thương thực tế lần này, võ sĩ Vệ nam đánh trúng gánh chịu thêm sát thương thêm bằng 300% công bản thân, võ sĩ Kĩ nam đánh trúng gây thêm 1 tầng “vết thương gươm đeo”.
Tấn công toàn thể kẻ địch, mục tiêu đánh trúng càng ít sát thương càng cao, cao nhất tăng 180%, tăng bản thân 30% công thủ, 40% tỉ lệ chặn đỡ đòn (2 lượt); nhận 3 tầng “Nạp năng song đao”, nếu đầy số tầng thì chuyển thành lần tấn công này tăng thêm 5% siêu cường hóa sát thương, mỗi 1 tầng “Nạp năng song đao” tăng thêm lần tấn công này 3% tỉ lệ chí mạng và 1% lực chí mạng, gây sát thương thêm lên ngẫu nhiên 3 người phe địch bằng số tầng “Nạp năng song đao” bản thân x 15% công bản thân. Sau lần tấn công này nếu HP bản thân không đủ 30% thì tăng bản thân 20% tỉ lệ né đòn (1 lượt, không thể hóa giải, yêu cầu mở khóa Nội tại) đồng thời hồi 40% HP đã mất; gây hiệu quả “vết thương gươm đeo” lên mục tiêu đánh trúng (2 lượt, mỗi lượt gây sát thương chảy máu bằng <150% + tỉ lệ né đòn> công bản thân, không hồi nộ). Bại huyết võ sĩ Đả nam đánh trúng bằng 25% sát thương thực tế lần này, và giảm hắn 30% tỉ lệ độc chiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống), võ sĩ Vệ nam đánh trúng gánh chịu thêm sát thương thêm bằng 400% công bản thân, và giảm hắn 30% tỉ lệ kháng sát thương (1 lượt, bỏ qua miễn khống), võ sĩ Kĩ nam đánh trúng gây thêm 1 tầng “vết thương gươm đeo”, và giảm hắn 30% sát thương tuyệt kĩ (1 lượt, bỏ qua miễn khống).
Tấn công một địch, lan tỏa 40% sát thương cho toàn thể phe địch trừ hắn, mục tiêu đánh trúng càng ít sát thương càng cao, cao nhất tăng 180%; tăng bản thân 35% công thủ, 50% tỉ lệ chặn đỡ đòn (2 lượt); nhận 4 tầng “Nạp năng song đao”; nếu đầy số tầng thì chuyển thành lần tấn công này tăng thêm 10% siêu cường hóa sát thương; mỗi 1 tầng “Nạp năng song đao” tăng thêm lần tấn công này 3% tỉ lệ chí mạng và 1.5% lực chí mạng, gây sát thương thêm lên ngẫu nhiên 3 người phe địch bằng số tầng “Nạp năng song đao” bản thân x 15% công bản thân. Sau lần tấn công này nếu HP bản thân không đủ 30% thì tăng bản thân 20% tỉ lệ né đòn (1 lượt, không thể hóa giải, yêu cầu mở khóa Nội tại) đồng thời hồi 40% HP đã mất; gây hiệu quả “vết thương gươm đeo” lên mục tiêu đánh trúng (2 lượt, mỗi lượt gây sát thương chảy máu bằng <150% + tỉ lệ né đòn> công bản thân, không hồi nộ). Bại huyết võ sĩ Đả nam đánh trúng bằng 25% sát thương thực tế lần này, và giảm hắn 40% tỉ lệ độc chiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống), võ sĩ Vệ nam đánh trúng gánh chịu thêm sát thương thêm bằng 400% công bản thân, và giảm hắn 40% tỉ lệ kháng sát thương (1 lượt, bỏ qua miễn khống), võ sĩ Kĩ nam đánh trúng gây thêm 1 tầng “vết thương gươm đeo”, và giảm hắn 40% sát thương tuyệt kĩ (1 lượt, bỏ qua miễn khống). Sau khi biến thân, nếu mục tiêu chính là võ sĩ nam, thì chắc chắn câm lặng hắn 1 lượt (bỏ qua miễn khống, bỏ qua kháng cự hiệu ứng).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1593

Comments

No Comments

Leave a Reply