Duyên

Ash, Kyo NESTS, K’ +25% ATK

Ash, Heidern, Kasumi +25% ATK

Ash, Chris Hỏa, Crazy Iori, Saiki +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Hấp thụ tất cả các hiệu ứng thiêu đốt của kẻ địch để tăng 10% ATK bản thân (cộng dồn tối đa 3 lần). Nếu nhận ST vượt quá 40% HP bản thân hoặc HP bản thân thấp hơn 30%, lập tức hồi lại 20% HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá, kích hoạt tối đa 3 lần trong trận). Nếu bản thân không kích hoạt hiệu ứng hồi máu, lượt sau tăng 15% ATK. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác).
Hấp thụ tất cả các hiệu ứng thiêu đốt của kẻ địch để tăng 15% ATK bản thân (cộng dồn tối đa 2 lần). Nếu nhận ST vượt quá 40% HP bản thân hoặc HP bản thân thấp hơn 30%, lập tức hồi lại 25% HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá, kích hoạt tối đa 4 lần trong trận), tăng 20% KST (1 lượt). Nếu bản thân không kích hoạt hiệu ứng hồi máu, lượt sau tăng 20% ATK. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác).

Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Lửa xanh” (giảm 15% ST tuyệt kỹ, mỗi lần tấn công hồi cho Ash 1 lượng nộ nhỏ, giảm máu mỗi lượt nhưng không gây hồi nộ, 3 lượt). Tăng thêm 50% ST nếu mục tiêu đó đã bị dính “Lửa xanh”. Chắn chắn tung độc chiêu ở lượt 1.
Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Lửa xanh” (giảm 15% ST tuyệt kỹ, mỗi lần tấn công hồi cho Ash 1 lượng nộ nhỏ, giảm máu mỗi lượt nhưng không gây hồi nộ, 3 lượt). Tăng thêm 60% ST nếu mục tiêu đó đã bị dính “Lửa xanh”. Chắn chắn tung độc chiêu ở lượt 1. Tăng 50% kháng khống chế bản thân (2 lượt).

Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 20%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 20% ST lên mục tiêu đó.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 30%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 30% ST lên mục tiêu đó.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 35%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 35% ST lên mục tiêu đó. Hút 20% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu hàng trước, 20% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu hàng sau (hút cả 2 chỉ số nếu chỉ có 1 mục tiêu).

Kích hoạt: Có võ sĩ hồn sắn sử dụng tuyệt kỹ hoặc có 2 võ sĩ sử dụng tuyệt kỹ trong 1 lượt.
Trắng: Kích hoạt kỹ năng
Lục: Tăng bản thân 20% sát thương và kháng sát thương. Mở ô sách số 1.
Lam: Tăng bản thân 30% tỷ lệ chí mạng. Gây cho mục tiêu thêm sát thương bằng 6%HP tối đa ( tăng 1% cho mỗi hiệu ứng lửa xanh, tối đa 12%). Mở ô sách số 2.
Tím: Tăng hàng sau 16% tỷ lệ chí mạng trong 2 lượt. Xóa hiệu ứng xấu cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên hàng sau. Mở ô sách số 3.
Cam: Tăng hàng sau 36% xuyên giáp trong 2 lượt. Lan hiệu ứng lửa xanh cho toàn địch nếu phe ta chỉ còn 4 võ sĩ. Có thể xuất chiên ở lượt đầu tiên.
Đỏ: Thay đổi tuyệt kỹ thành Smax. Địch dính càng nhiều lửa xanh sát thương tuyệt kỹ càng cao ( tối thiêu 25%, tối đa là 40%). Hút 16% kháng sát thương của hàng trước và sát thương của hàng sau, chuyền lại cho võ sĩ có chỉ số công cao nhất trong 2 lượt. Nếu chỉ còn 1 võ sĩ trong hàng ngang sẽ cướp tất cả chỉ số sát thương và kháng sát thương của mục tiêu. Sẽ đầy nộ khi ash được xuất chiến, tất cả kẻ địch đang có hiệu ứng lửa xanh sẽ nhận sát thương trong lần tuyệt kỹ đầu tiên với 6%HP tối đa. Nếu trong trận có Elizabeth đòn tấn công sẽ lên thành 9%.

QQ

Duyên

Ash, Kyo NESTS, K’ +25% ATK

Ash, Heidern, Kasumi +25% ATK

Ash, Chris Hỏa, Crazy Iori, Saiki +25% ATK

Duyên ngầm

Hấp thụ tất cả các hiệu ứng thiêu đốt của kẻ địch để tăng 10% ATK bản thân (cộng dồn tối đa 3 lần). Nếu nhận ST vượt quá 40% HP bản thân hoặc HP bản thân thấp hơn 30%, lập tức hồi lại 20% HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá, kích hoạt tối đa 3 lần trong trận). Nếu bản thân không kích hoạt hiệu ứng hồi máu, lượt sau tăng 15% ATK. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác).
Hấp thụ tất cả các hiệu ứng thiêu đốt của kẻ địch để tăng 15% ATK bản thân (cộng dồn tối đa 2 lần). Nếu nhận ST vượt quá 40% HP bản thân hoặc HP bản thân thấp hơn 30%, lập tức hồi lại 25% HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá, kích hoạt tối đa 4 lần trong trận), tăng 20% KST (1 lượt). Nếu bản thân không kích hoạt hiệu ứng hồi máu, lượt sau tăng 20% ATK. Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác).

Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Lửa xanh” (giảm 15% ST tuyệt kỹ, mỗi lần tấn công hồi cho Ash 1 lượng nộ nhỏ, giảm máu mỗi lượt nhưng không gây hồi nộ, 3 lượt). Tăng thêm 50% ST nếu mục tiêu đó đã bị dính “Lửa xanh”. Chắn chắn tung độc chiêu ở lượt 1.
Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Lửa xanh” (giảm 15% ST tuyệt kỹ, mỗi lần tấn công hồi cho Ash 1 lượng nộ nhỏ, giảm máu mỗi lượt nhưng không gây hồi nộ, 3 lượt). Tăng thêm 60% ST nếu mục tiêu đó đã bị dính “Lửa xanh”. Chắn chắn tung độc chiêu ở lượt 1. Tăng 50% kháng khống chế bản thân (2 lượt).

Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 20%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 20% ST lên mục tiêu đó.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 30%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 30% ST lên mục tiêu đó.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa xanh”, xóa hiệu ứng có lợi. Càng nhiều võ sĩ phe địch dính hiệu ứng “Lửa xanh”, ST tuyệt kỹ càng tăng (tối đa 35%). Nếu mục tiêu chỉ còn 1 người, tăng 35% ST lên mục tiêu đó. Hút 20% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu hàng trước, 20% tỷ lệ chí mạng của mục tiêu hàng sau (hút cả 2 chỉ số nếu chỉ có 1 mục tiêu).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2930

Comments

No Comments

Leave a Reply