Duyên

Adel, Mukai, Maki +25% ATK

Adel, Rugal, Omega Rugal +25% ATK

Adel, Iori, Ryo, Benimaru +25% ATK

Duyên ngầm

Rugal, Robert, Shermie Lôi

Kỹ năng

Tăng tốc độ hồi nộ bản thân. Khi ra trận cùng Rugal hoặc Omega Rugal, Adel nhận thêm nộ bị tấn công, Rugal và Omega Rugal đầy nộ lượt đầu. Trong mỗi lượt, đồng minh dùng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ sẽ tăng 5% ST độc chiêu và ST tuyệt kỹ bản thân trong cùng lượt (có cộng dồn). Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội có 4 võ sĩ hồn gấu trở lên, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn các nội tại hạt nhân khác).
Tăng tốc độ hồi nộ bản thân và 20% tỷ lệ tung độc chiêu. Khi ra trận cùng Rugal hoặc Omega Rugal, Adel nhận thêm nộ bị tấn công, Rugal và Omega Rugal đầy nộ lượt đầu. Trong mỗi lượt, đồng minh dùng độc chiêu hoặc tuyệt kỹ sẽ tăng 8% ST độc chiêu và ST tuyệt kỹ bản thân trong cùng lượt (có cộng dồn). Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội có 4 võ sĩ hồn gấu trở lên, tăng 40% kháng chí mạng và 20% tốc độ hồi nộ toàn đội (2 lượt, không cộng dồn các nội tại hạt nhân khác).

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng, tăng 40% ST nếu mục tiêu còn dưới 50% HP. Nếu mục tiêu bị hạ gục, lượt sau chắc chắn tung độc chiêu.
Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ choáng, tăng 40% ST nếu mục tiêu còn dưới 50% HP. Nếu mục tiêu bị hạ gục, lượt sau chắc chắn tung độc chiêu. Tăng 40% kháng chí mạng bản thân, hồi 8% HP (đồng minh sử dụng càng nhiều độc chiêu, lượng HP hồi càng nhiều, tối đa 15%).

Tấn công 2 mục tiêu ngẫu nhiên, giảm 200 nộ, tăng 20% tỷ lệ chí mạng bản thân. Tăng 8% KST tuyệt kỹ cho đồng minh, mỗi võ sĩ hồn gấu trong team tăng thêm 4%, tối đa 24%.
Tấn công 2 mục tiêu ngẫu nhiên, giảm 300 nộ, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân. Tăng 10% KST tuyệt kỹ cho đồng minh, mỗi võ sĩ hồn gấu trong team tăng thêm 5%, tối đa 30%.
Tấn công 2 mục tiêu ngẫu nhiên, giảm 300 nộ, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân. Tăng 15% KST tuyệt kỹ cho đồng minh, mỗi võ sĩ hồn gấu trong team tăng thêm 5%, tối đa 35%. Kể từ lượt 2, sau khi hạ gục 1 kẻ địch bằng tuyệt kỹ, hồi đầy nộ bản thân và lập tức sử dụng tuyệt kỹ mới, tấn công hàng 2 người, tăng 20% ATK, DEF (2 lượt), bỏ qua đỡ đòn, chống cự, kích hoạt 1 lần trong trận.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2022

Comments

No Comments

Leave a Reply